ไปชม Buddhas of Bamiyan พระพุทธรูปสลักผนังบนเส้นทางสายไหม

พระพุทธรูปแห่งบามียา คือพระพุทธรูปยืนสององค์ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 2,500 เมตรในหุบผาบามียา…

Read More

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ยืนยันไว้ “พระสยามเทวาธิราช” คือใคร มาจากไหน

หลวงพ่อได้เขียนไว้ในหนังสือ “โอวาทหลวงพ่อเล่ม๓” เกี่ยวกับพระสยามเทวาธิราช ของประเทศไทยไว้ช…

Read More

หลวงปู่ขาวยืนยัน พระภิกษุทั้งหลายที่หลุดพ้นจาก “อารมณ์แปดอย่าง” จะพบกับหนทางพ้นทุกข์ดุจเดียวกับพรุทธเจ้าและพระสาวก

หลวงปู่ขาว!!! ยืนยัน พระภิกษุทั้งหลายที่หลุดพ้นจาก “อารมณ์แปดอย่าง” จะพบกับหนทางพ้นทุกข์ดุ…

Read More

ก้าวแรกสู่สำนักป่าหนองผือนาใน!! หลวงปู่มั่น ล่วงรู้วาระจิตของ “หลวงพ่อชา” อย่างน่าอัศจรรย์ เพียงแค่ท่านคิดในใจเท่านั้น

วันที่ ๑๖ มกราคม น้อมรำลึกวันละสังขาร หลวงปู่ชา สุภทฺโท ขณะมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื…

Read More

หลวงพ่อชาสอนไว้ “อยากให้ชีวิตง่ายขึ้น อย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น”

หลวงพ่อชา

ภาวนามาก ๆ ดูตัวเองมาก ๆ หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) บอกว่า “ธรรมดาเราดูแต่คนอื่น 90…

Read More

มาดู 20 ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นเทวดามาเกิด มีบุญมาก ใครคบหาก็พาให้เจริญ

ใน ความเชื่อของศาสนาพุทธแล้ว มนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกฝน ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพา…

Read More

ทำดีไม่ขึ้น ต้องสำรวจตัวเอง ติดกรรมแบบนี้บ้างไหม?

ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เวลาที่เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจคนเรามักจะหาที่พึ่ง ผู้เขียนเชื่อคุ…

Read More

หลวงพ่อชา บอกย้ำเตือน ศีล สมาธิ ปัญญา คือของอันเดียวกันที เปรียบได้กับ มะม่วงใบเดียว แต่ออกผลได้หลากหลายรส

ที่ว่าเราทำสงบหรือทำสมาธินี้ มันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสหรอก เรานั่งทับมันไปให้มันสงบเฉยๆ เหมื…

Read More

10 ธรรมะ ปล่อยวางทุกข์และสุข โดย “หลวงพ่อชา สุภัทโท”

หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวไทยแ…

Read More

ตะลึง! พบพระพุทธรูปโบราณถูกทิ้งร้าง แทบถูกลืมตั้งตระหง่านกลางป่าในทุ่งนา

วันที่ 15 ม.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้านหมู่ 4 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุร…

Read More