“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงพระผนวชในขณะดำรงสิริราชสมบัติ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ทรงพระผนวชที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เมื่อว…

Read More

ด้วยบุญบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ “หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด” ไม่ต้องปลุกเสกก็ขลังได้ โดนกระหน่ำยิงด้วยเอ็ม ๑๖ ยังไร้ร่องรอย !!

เรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาเล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนนามปากกว่า “หงสา ร…

Read More

“ศาลพระกาฬ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีมาแต่โบราณ คุ้มครองป้องกันภัย โชคลาภ ภูตผีเกรงกลัว !

ศาลพระกาฬ หรือเดิมเรียกว่า ศาลสูง เนื่องจากศาลตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงที่อยู่สูงจากพื้นดินเป็น…

Read More

ผลบุญของยายแฟง แม่เล้าที่สร้างวัดจากน้ำพักน้ำแรงของโสเภณี พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหรมรังสี)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหรมรังสี) หรือหลวงพ่อโต เป็นผู้ที่มีเมตตาสูงมาก ใครขออะไรจากท่าน …

Read More

ทำไม “การกินเจ” ในศาสนาพุทธจึงไม่ได้บุญ กินเนื้อจึงไม่เป็นบาป ? สมเด็จญาณฯ ตรัสไว้กระจ่าง !

การกินเจ (ตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์) จริง ๆ ไม่ได้บุญ อธิบายคือเราไม่กินข้าวขาหมู แล้วคิด (จิ…

Read More

“คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์” คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร ภาวนาได้ทุกวัน ประเสริฐดีนักแล !

สาธุ อุกาสะ วันทามิ ขออานุภาพความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์หลวงพ่อพระพุทธโสธร โปรดอภิบาลค…

Read More

“คาถาบูชาพ่อแม่” ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ทรงเทศน์แก่รัชกาลที่ ๔ ยิ่งสวดชีวิตยิ่งเจริญก้าวหน้า !

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรม ณ พระที่นั่งอมรินทร…

Read More

“คาถาล้างกรรม” ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

คาถาล้างกรรม ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

พระคาถานี้ คุณยายฟื้น ข้างวัดบางนมโค ท่านมักมาขึ้นพระกรรมฐานกับหลวงพ่อปานเป็นประจำ วันหนึ่…

Read More

หลักการบริหารเงิน 4 ส่วน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

หลักการบริหารเงิน 4 ส่วน ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการใช้สอยทรัพย์ที่หามาได้ไว้ คือให้แบ่งทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วน คือ ใช…

Read More

หลวงปู่มั่น เทศน์เรื่อง “การกินเจ” คนเราไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อ แต่วิเศษด้วยการกินเพราะพินิจพิจารณา

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่…

Read More