“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯ จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๒๕ พ.ย. นี้ (รายละเอียด)

ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

Read More

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ตรัสขอความกรุณาช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย

เว็บไซต์ welovethaiking ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลัก…

Read More

เด็กหญิงน้ำมันลวกหน้า สอบติดครูตามคำมั่นสัญญา จนได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

หากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงคุ้นเคยข่าว น้องฝน เด็กหญิงถูกน้ำมั…

Read More

สงสัยกันหรือไม่ ทำไมพระนามของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” ถึงไม่ได้ใช้คำขึ้นต้นว่า “พระบาทสมเด็จ” เพราะอะไร เรื่องนี้มีคำตอบ

เมื่อมีการผลัดแผ่นดินเกิดขึ้น หากพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ทรงแต่งตั้งองค์รัชทายาทไว้เรี…

Read More

ใต้ร่มพระบารมี ! ๗ พระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้รับพระราชสมัญญานาม “มหาราช” ถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน

จากกรณีที่รัฐบาล เตรียมเทิดพระเกียรติพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพ…

Read More

3 ขั้นสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของเกษตรกรไทย ทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หากกล่าวถึง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แต่ไม่กล่าวถึง “เกษตรทฤษฎีใหม่” (New Theory) ก็เหมื…

Read More

เรื่องเล่างานพระศพ “เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” งานพระศพที่เศร้าสุดตั้งแต่สร้างกรุงมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ถวายพระอารามที่กษัตริย์ทรงสถาปนาไว้ งานพระศพที่กล่าวถึงนั้น คือง…

Read More

“เจลลี่พระราชทาน” อาหารเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก

โครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งยังประโยชน์ให้แก่พสกนิกรชาวไทย ภายใต้พ…

Read More

“โครงการของพ่อ” รวมโครงการหลวงที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน !

พวกเราคงคุ้นเคยกับคำว่า “โครงการหลวง” กันเป็นอย่างดี โครงการหลวงนั้น เป็นโครงการส่วนพระองค…

Read More

โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนในเขตพระราชฐานบ้านของ “พ่อ”

โรงเรียนจิตรลดา

ถ้าจะกล่าวถึงโรงเรียนที่ใคร ๆ ก็อยากส่งบุตรหลานของตนเข้าไปเรียน แน่นอนว่าต้องมีชื่อของ “โร…

Read More