สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑  

วันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๑ ในเฟสบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความ ระบุว่า……

Read More

“หลวงตามหาบัว” ยืนยันไว้ว่า “บุญสองอย่าง” เป็นบุญอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญผู้ปฎิบัติ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เคยเทศน์สั่งสอนญาติโยม และลูกศิษย์ในเรื่องการทำบุญไว้ เพื่อให้…

Read More