โรคร้ายในปัจจุบันที่เกิดจาก “กรรมเก่า” มีอะไรบ้าง ?

โรคภัยไข้เจ็บทุกโรคในปัจจุบันนั้น ล้วนต้องมีที่มา มีสาเหตุของการเกิดโรคแทบทั้งสิ้น แต่แท้จริงแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคยังมีปัจจัยหลายสาเหตุ ซึ่งต้องมาพิจารณาดูกันให้ถี่ถ้วน แต่หากจะมองให้ลึกลงไปกว่านั้น ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า “โรคเวรโรคกรรม” กันมาบ้าง “โรค” แง่ของพระพุทธศาสนานั้น หมายถึงสภาวะหรืออาการที่ทิ่มแทง ทำลาย ขัดขวาง ย่ำยี ก่อกวน เบียดเบียน ทำให้เป็นอุปสรรคการดำเนินชีวิต ทำให้ชีวิตได้รับทุกขเวทนา ปราศจากสุขพบแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนา

โรคร้าย

1. โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งนั้นมีอยู่หลากหลายชนิดซึ่งจะขอกล่าวโดยรวม เนื่องจากอาการของโรคมะเร็งนั้นมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันคือ สร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดแก่ร่างกายในส่วนอวัยวะที่เป็นแล้ว ยังลุกลามไปยังส่วนอื่น เมื่อเป็นมะเร็งอย่างรุนแรงจนถึงขั้นลงถึงระดับน้ำเหลืองก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในที่สุด

โรคนี้เกิดจากกรรมของคนผู้นั้นที่ได้เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้เป็นจำนวนมาก

ผลกรรมจึงย้อนรอยกลับมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายคือมะเร็งร้ายแรง เกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ที่ได้เคยสร้างเอาไว้ในลักษณะดังต่อไปนี้

 • ได้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ ทั้งในชาติอดีต และในปัจจุบัน หรือได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำลายชีวิตทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ เช่นโรงฆ่าสัตว์ ผลิตยาฆ่าแมลง จึงได้ส่งผลให้เกิดโรคร้ายกับร่างกายที่รักษาไม่ได้เป็นผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่ในอดีตชาติ เคยสั่งฆ่าคนและทำร้ายคนให้บาดเจ็บถึงกับปางตาย หรือพิกลพิการ
 • ได้เคยทำแท้ง คือคร่าบุตรของตนเองหรือให้เงินให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้ทำแท้งได้สำเร็จเอาไว้หลายครั้งหลายครา
 • ได้เคยเบียดเบียนเงินทองจากคนมากมายบนความทุกข์ของคนอื่นทั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบัน
loading...

โรคร้าย

2. โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลาอาจจะเคยสร้างกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหารแบบที่ยังเป็นๆ คือไม่ฆ่าสัตว์นั้นให้ตายสนิท หัวใจของเขายังทำงานอยู่แต่ ก็ยังไม่อยากจะฆ่าเพราะมีความเชื่อที่ผิด ๆ ว่าการรับประทานเนื้อสัตว์แบบที่ยังมีลมหายใจ จะช่วยให้เป็นยาบำรุงร่างกายหรือบำรุงเรื่องทางเพศ ด้วยผลกรรมนี้จึงทำให้คนผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกรรมต้องทนทุกข์ทรมานด้วยหัวใจผิดปกติ หรือพิการ

3. โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ

โรคทางเดินหายใจนั้นครอบคลุมอยู่หลายประเภท คือเป็นผู้ที่ได้รับความยากลำบากในการหายใจ หายใจผิดปกติ เช่น ป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่หลอดลม หอบหืด ถุงลมโป่งพอง หายใจไม่ทันและเหนื่อยง่าย หากเป็นกรรมเก่าที่ติดมาในอดีตชาติ อาจจะเกิดจากกรรมเหล่านี้ได้แก่ เคยใช้แรงงานคน หรือ สัตว์หนักเกินไป เคยเป็นผู้รมควันสัตว์ให้ตายอย่างทรมาน ประกอบอาชีพที่หาประโยชน์ด้วยความทรมานของผู้อื่นทางการหายใจ เช่น ขายใบยาสูบ หรือ บุหรี่ ทรมาน แกล้งจับคนหรือ สัตว์กดน้ำ

หากป่วยเป็นโรคปอด เช่นเป็นโรคน้ำท่วมปอด ปอดติดเชื้อ ปอดบวม เนื้องอกที่ปอด ปอดเป็นจุด วัณโรค เชื้อไวรัสลงปอด ก็อาจมีสาเหตุอย่างเดียวกัน และเคยกักขังคนหรือ สัตว์ในที่อับชื้น เลี้ยงสัตว์โดยไม่ดูแลเอาใจใส่ หากเป็นอาการที่เกี่ยวกับจมูก เช่น เนื้องอกในโพรงจมูก เลือดออกทางจมูกทุกวัน ริดสีดวงจมูกผ่าตัดจมูก ปวดจมูกเป็นประจำ คัดจมูกน้ำมูกไหล จมูกไม่รับกลิ่นกระดูกที่จมูกคด และไซนัส อาจมีกรรมเก่าที่ติดมาคือ ฆ่า ทุบตีที่ศีรษะและจมูกอย่างรุนแรง ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ตากแดดตากฝนไม่ดูแล

โรคร้าย

4. โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร

ประกอบด้วยโรคที่เกี่ยวกับ กระเพาะอาหาร ระบบย่อยไม่ดี ลำไส้อุดตัน ลำไส้ทะลุ ลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือด ลำไส้ใหญ่สั้นมาก ไส้ติ่งอักเสบ ไส้เลื่อน หรือต้องเสียชีวิตด้วยโรคอหิวาตกโรค เพราะได้สร้างกรรมไว้ในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้

หากป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่เป็นประจำ เมื่อมองในแง่กรรมเก่าอาจเป็นเพราะ อดีตชาติ เคย ฆ่าสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่เป็นอาชีพ โดยต้องฆ่าด้วยการผ่าท้อง ชอบใช้ฉมวกแทงพุงปลา หรือเคยสั่งลงโทษนักโทษที่เป็นเชลยศึกให้ต้องอดอาหารและตายอย่างทรมาน

หากป่วยด้วยอาการระบบย่อยไม่ดีเรื้อรังเช่นอาการลำไส้อุดตัน ในอดีตชาติอาจเคยเป็นผู้ที่ ทรมานข้าศึก ทุบซ้อมข้าศึก ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำ เหนียวหนี้ หากป่วยด้วยอาการลำไส้ทะลุ อาจเคยทรมานสัตว์โดยการ จับสัตว์เหล่านั้นมากัดกัน หรือพูดคำหยาบกับผู้ใหญ่ในตระกูลและผู้มีศีล

หากป่วยด้วยอาการลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือด อดีตชาติเคยทำร้ายผู้อื่นที่ท้องจนถึงแก่ความตายโดยเจตนา หากเป็นผู้ที่มีลำไส้ใหญ่สั้นมากในอดีตชาติอาจเป็นผู้ที่ชอบ ดื่มสุราแกล้มไส้หมูที่ตนเองสั่งฆ่าเพื่อนำมาตอบสนองตัณหาของตนเอง หากต้องป่วยเป็นไส้เลื่อนในอดีตชาติ อาจเคยเป็นผู้ที่ใช้แรงงานสัตว์และผู้ที่เป็นทาสแบบหนักหนาทารุณ และกรรมที่ชอบพูดจาหยาบคายให้ของลับคนอื่น

กรรมหนักที่สุดเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารก็คือ ต้องตายด้วยโรคอหิวาตกโรค ในอดีตชาติอาจเคยเป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์เพื่อนำเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาทำอาหารขาย หรือเคยแอบเอายาถ่ายใส่อาหารของผู้อื่นจนทำให้ผู้อื่นต้องถึงแก่ชีวิตเพราะความอิจฉาริษยา

โรคร้าย

5. โรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง

โรคที่เกี่ยวกับผิวหนังนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งเกือบทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้และสามารถรักษาให้หายได้ แต่ก็มีบางรายที่มีอาการหนักมากจนเป็นโรคเรื้อรังเช่น เป็นหิดน้ำเหลืองเต็มตัว ลมพิษ หัด ผิวดำ ผื่นแดงเต็มคันทั้งตัว มีปานที่กลางหลัง สะเก็ดเงินที่เท้า บวมแดงไปทั้งตัว

บางรายก็มีร่างกายที่มีกลิ่นเน่าเหม็น คือมีตุ่มหนองขึ้นเต็มตัว ผิวหนังพุพองเหมือน ถูกไฟไหม้ถูกไฟเผาตามร่างกาย แผลแห้งตกสะเก็ด ผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน เป็นสิวทั้งตัวลมพิษฝีดาษ มีจิตใฝ่ไปในการสักผิวหนังตามตัว ศีรษะมีกลิ่นเหม็นมาก บางรายมีอาการหนักจนเป็นเหตุให้ร่างกายอัปลักษณ์เป็น ท้าวแสนปมก็เพราะสร้างวิบากกรรมไม่ดีมากมาย โดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากวาจา

วิบากกรรมเหล่านั้นอาจเกิดจากการฆ่าหรือทำร้ายผู้อื่นให้ทุกข์ทรมานที่ผิวหนัง ดังเช่นกรณีของพระนางโหริณี นอกจากนั้นยังเคย ด่าว่า ใส่ร้าย เถียงพ่อแม่ ผู้ใหญ่ และล้อเลียนพระภิกษุสงฆ์ เคยไปทำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ที่เป็นสาธารณะให้เปรอะเปื้อน เคยเผาบ้านเรือนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน และ ชอบประกอบอาหารด้วยการล่าและฆ่าแล้วนำมาปิ้งย่างอยู่เป็นประจำ

6. โรคที่เกี่ยวกับสติปัญญา

โรคที่เกี่ยวกับสติปัญญาได้แก่ อาการเลื่อนลอย ความจำเสื่อม หลงลืม สติปัญญาไม่ดี ปัญญาทึบ ปัญญาอ่อน เป็นออทิสติก หรือกระทั่งหนักที่สุดคือ เป็นบ้า ล้วนเกิดจากกรรมที่ชอบผิดศีลข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5 คือ ชอบฆ่าสัตว์ ชอบพูดเท็จ และดื่มสุราอยู่เป็นประจำ

การฆ่าสัตว์นั้นคือเป็นผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ด้วยความเชื่อที่ผิด ว่าการเซ่นสรวงชีวิตของสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ดีจึงฆ่าสัตว์ได้โดยไม่กลัวบาป อาจเคยจ้างหมอคุณไสยดำ เพื่อไปทำร้ายผู้อื่นให้เสียสติ หากเป็นผู้ที่เคยทำบุญอยู่บ้างก็อาจมีอาการประสาทอ่อน ๆ อยู่ตลอดเวลา แต่เป็นเพราะเวลาทำบุญมักมีจิตคิดวิตกกังวลและเสียดายทานที่ทำ เป็นต้น

โรคร้ายต่าง ๆ ที่กล่าวถึงเหล่านี้ ผู้เขียนกล่าวถึงในแง่มุมของ “กรรมเก่า” ที่ติดมาจากในอดีตชาติเท่านั้น ซึ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเรื่องของกรรม เพราะทุกโรคสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยการกระทำในปัจจุบันของเราเองเป็นเหตุด้วย คือการไม่ดูแลรักษาสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็น ปล่อยปละละเลย ใช้ชีวิตไม่เหมาะสมก็ล้วนเป็นเหตุและปัจจัยให้เกิดโรคร้ายแรงกับตัวได้เช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่มุมหนึ่งก็ยังมี “ผู้ที่แทบไม่เคยเจ็บป่วยหรือมีโรคภัยเบียดเบียนเลย” อยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นที่น่าอิจฉาสำหรับผู้ที่มากไปด้วยโรคร้ายคอยรุมเร้า คนเหล่านี้ได้สร้างเหตุแห่งกรรมดีเอาไว้เป็นเกราะป้องกันตัว

จากหนังสือเรื่อง เคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ 5 บุญฤทธิ์ พิชิตโรคร้าย (โรคเวรโรคกรรม)

ชี้ทางสว่างให้แก่คนอื่น เป็นกุศลชีวิต แบ่งปันบุญให้กับผู้อื่น ด้วยการแชร์

loading...

Comments

comments

Related posts

6 Thoughts to “โรคร้ายในปัจจุบันที่เกิดจาก “กรรมเก่า” มีอะไรบ้าง ?”

 1. Hey there! I’ve been following your website for some
  time now and finally got the bravery to go ahead
  and give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to say
  keep up the good job!

 2. Nice replies in return of this matter with solid arguments and describing everything concerning that.

 3. Greate article. Keep posting such kind of information on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am sure they will be benefited from this website.

 4. I constantly spent my half an hour to read this web site’s
  articles or reviews every day along with a cup of coffee.

 5. Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further post thanks once again.

 6. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  awesome blog!