About Us

เกี่ยวกับเรา

สบายคลับดอทคอม – Sabaiclub.com

แหล่งรวบรวม Life Style ของคนวัยมันส์ ให้ครบและจุใจในที่เดียว!

เว็บไซต์สบายคลับดอทคอม – Sabaiclub.com เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงแก่ผู้ใช้งาน ได้แก่ ข่าวสารทั่วไป เกร็ดความรู้ ความสวยความงาม สุขภาพ ศาสนา รวมถึงเรื่องจรรโลงใจในด้านอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยใช้บริการเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เว็บไซต์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียด ก่อนการเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรดติดต่อ : webmaster@sabaiclub.com

Chaiyaporn Changkaeo (Author)

Update 17/05/2017